dr Adrianna Lewandowska, MBA

Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego – ośrodka naukowo-badawczego i Centrum Wiedzy – powstałego z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych, konstytucjach firm rodzinnych oraz coachingu. Lider Merytoryczny oraz Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”. Członek International Family Enterprise Research Academy IFERA.

Działalność na uczelniach
Wykładowca warsztatów strategicznych na Polsko-Niemieckim Programie Master of Business Administration realizowanych we współpracy z UE Poznań, Europäische Wirtschaftschochschule oraz brytyjskiego programu MBA realizowanego przez UE Poznań i Nottingham Trent University. Certified NLP Master Coach & Certifies NLP Master Practicioner. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższych Szkół Bankowych.

Trener
Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Akredytowany partner PARP. Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Szkoleniowiec i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz Firmy Rodzinne 2 realizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych oraz PARP, trener i doradca projektów Planowanie Strategiczne oraz Instrument Szybkiego Reagowania na zlecenie WYG Consulting, trener programu sukcesyjnego Business Transfer Programme, trener i doradca w projekcie Moje Apteki – Misja i Biznes.

Książki i publikacje
Autorka książek „Strategiczna logika firm rodzinnych. Model BELIEFS” (2020), „Strategie właścicielskie” (2019) oraz „Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej” (2019) (razem z prof. Peterem Mayem), „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom” (2017), „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności” (2015) (razem z dr Jackiem Lipcem), „Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej” (2015), „My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników”, „Strategiczna Karta Wyników. Pod presją czasu”, współautorka licznych publikacji naukowych i publicystycznych.

Doświadczenia międzynarodowe
Wieloletni członek Zarządu, a dziś Executive Advisor Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationaler Controller Verein e.V.) zrzeszającego ponad 6500 praktyków controllingu. Odpowiada za strategię kreowania rozwoju controllingu w krajach Europy Środkowo – Wschodniej oraz za strategię internacjonalizacji stowarzyszenia. Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz motywowania, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Współpracuje z managerami wielu różnych firm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego ich firm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

dr Adrianna Lewandowska

Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Wiesława Machalica

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego

Psycholog. Trener umiejętności psychospołecznych i biznesu. Coach. Terapeuta praktyk.
Psycholog, superwizor treningu psychologicznego oraz trener kompetencji psychospołecznych- rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; trener biznesu, coach, certyfikowany terapeuta – praktyk Neurolingwistycznego Programowania (The American Society of NLP Bandler & Associates), Członek Rady Trenerów PTP.
Posiada European Certificate in Psychology-akceptacja European Federation of Psychologists Associations ( EFPA).
Certyfikowana specjalistka interwencji dla osób będących w kryzysie psychologicznym. Posiada certyfikat w obszarze terapii poznawczo- behawioralnej,
Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu .
Całkowity staż pracy w zawodzie psychologa – ponad 40 lat.
Posiada 30 –letnie doświadczenie zarządzania specjalistyczną, innowacyjną firmą dla rodzin w sytuacjach trudnych.
Prowadzi działalność szkoleniową z obszarów rozwoju osobistego oraz obszarów związanych z zarządzaniem - od lat 26.
Posiada 15 letnie doświadczenie eksperckie w projektach dedykowanych firmom rodzinnym, m.in. „Firmy Rodzinne 1” ; „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”; „Firmy Rodzinne 2 .

Wiesława Machalica

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego

Roman Wieczorek

Instytut Biznesu Rodzinnego

Były Vice-prezes Zarządu światowego Grupy Skanska SA, zatrudniającej 50 tys. pracowników z obrotem 16 mld euro. W grudniu 2016 roku postanowił zakończyć swoją karierę zawodową. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI ( Central and Eastern European Low Initiative Institute ) z siedzibą w Pradze. To również przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów (OPEN) z siedzibą w Poznaniu oraz członek Rady Fundacji Humanites z siedziba w Warszawie, doradca Biznesu i mentor.

Roman Wieczorek

Przewodniczący Rady Biznesu

Roman Wieczorek

Instytut Biznesu Rodzinnego

Były Vice-prezes Zarządu światowego Grupy Skanska SA, zatrudniającej 50 tys. pracowników z obrotem 16 mld euro. W grudniu 2016 roku postanowił zakończyć swoją karierę zawodową. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI ( Central and Eastern European Low Initiative Institute ) z siedzibą w Pradze. To również przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów (OPEN) z siedzibą w Poznaniu oraz członek Rady Fundacji Humanites z siedziba w Warszawie, doradca Biznesu i mentor.

Łukasz Martyniec

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego

 

Erika Matwij

Instytut Biznesu Rodzinnego

Ekspert strategii i zarządzania w firmach rodzinnych na Słowacji, właścicielka firmy rodzinnej Human Inside, która zajmuje się wprowadzaniem strategii HR do firm oraz realizacją audytów. Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego na Słowacji. Od siedmiu lat wspiera firmy rodzinne w zakresie rozwoju HR i strategii w procesach sukcesji. Jest członkiem IFERA i HR Aliancie na Słowacji.

Erika Matwij

Instytut Biznesu Rodzinnego